Како изгледаат музеите на розата?

Како изгледаат музеите на розата?

Дали сте знаеле дека постојат музеи на розата. Имајки ги во вид благодетите на розата воопшто не треба да биде изненадување секое внимание и почит кон розата.

Во продолжение ќе ви прикажеме слики од музеите низ светот. Еден од најстарите музеи е во Бугарија, во пределот Казанлак кој всушност има многу поволна клима за одгледување на маслодајната роза. Благодарение на овие услови Бугарија е еден од топ извозници на розата, и производи на розата. Таа извезува дури 95 % под производството.

Во овој предел, на крајот на мај месец и во текот на почетокот на јуни се одржува традиционална берба на роза. Таа берба е прерасната во фестивал во кој се пренесува традицијата и важноста на ова цвеќе за економијата и културата.

Како изгледаат музеите на розата?

Како изгледаат музеите на розата?

Како изгледаат музеите на розата?

Како изгледаат музеите на розата?

Како изгледаат музеите на розата?

Посебноста на овие музеи е што најчесто се наоѓаат во неурбанизирана средина и кога сте таму имате чувство дека сте едно со природата, а таа ве гали со нејзините убавини.

Во Бугарија во 2015 година изграден е и нов музеј кој всушност ја претставува историјата на розата и нејзиното значење.

Доколку сакате да купите сувенир кој ќе ве потсетува на вашето патување во оваа земја дефинитивно тоа треба да биде некој призвод од роза.

Музеј на розата во Пекинг

Во 2016, Во Пекинг изграден е нов музеј на розата, тој е модерен и голем со специфична препознатлива архитектура. Фасцинира со модерниот дизајн и големина.

Интересен е фактот дека во источните земји културата на користење на роза, како козметика така и во прехрана, е значително поголема од останатите делови на земјата. Па, оттука се поставува прашањето дали тоа е нивниот еликсир за младиот изглед.

Како изгледаат музеите на розата? Како изгледаат музеите на розата?Како изгледаат музеите на розата?

Интересно е дека покрај ваквите музеи кои според нивната големина и намена спаѓаат во музеи, низ светот има и „куќи“ кои се наменети за одгледување на розата. Тие од интересно хоби на љубители на розата направиле место каде луѓето можат да направат прошетка во природата и да ги нахранат сите сетила од убавината на розата.

 Роза во Америка

Како изгледаат музеите на розата?

Како изгледаат музеите на розата?

 

Како изгледаат музеите на розата?Како изгледаат музеите на розата?

Како изгледаат музеите на розата?

Кај нас, во Македонија, не е познато одгледување на розата со ваква намена, но таа е украс на многу дворови, кои едноставно го задржуваат здивот и погледот, оправдувајќи се со нивната убавина која дава дури занесно чувство.